اقامت ترکیه با خرید ملک

اقامت ترکیه با خرید ملک پرطرفدار و کم ریسک است. طبق قانون 6458 با خرید ملک می‌توان اقامت یکساله گرفت. بعد از 5 تا 8 سال تمدید اقامت می‌توان اقامت دائم دریافت کرد. نوع اقامت با خرید خانه یا ملک با توجه به ارزش ملک متغیر است. طبق قوانین دولت ترکیه تنها کسانی می‌توانند اقامت دائم بگیرند که ملکی (یا سرمایه‌ای) به ارزش 250 هزار دلار داشته باشند. اگر ملک و سرمایه شما در طول زمان 250 هزار دلار شود، نیز با ارائه مدارکی می‌توانید اقامت دائم ترکیه بگیرید. با ملکی به ارزش کمتر از 250 هزار دلار می‌توانید اقامت یکساله توریستی دریافت کنید. در صورت رعایت برخی قوانین و شرایط شاید بتوانید بعد از چند سال اقامت دائم بگیرید؛ البته برای آن هیچ تضمینی وجود ندارد.